มวยตู้

อาหารเป็นเรื่องสำคัญของนักมวยตู้

ในการออกกำลังกายหรือเล่นมวยตู้จำเป็นต้องอาศัยพลังงาน ที่ได้สารสารอาหารที่บริโภคเข้าไป นอกจากเพื่อความเจริญเติบโตเพื่อการทำงานของเนื้อเยื่อ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดรู้สึกหรอแล้ว ยังเป็นการสร้างพลังงานให้กับร่างกายอีกด้วย ซึ่งอาหารเพื่อการสร้างพลังงานส่วนใหญ่จะได้จากอาหารคาร์โบไฮเดรด ซึ่งหมายถึง ประมาณกลูโคสที่จะเป็นตัวการแปรรูปเป็นพลังงานและสามารถเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน

ถึงแม้จะมีพลังงานก็บสะสมไว้มาก แต่ก็แตกตัวเป็นตัวสร้างพลังงานถ้ามีการบริโภคอาหารที่ได้สัดส่วนอย่างต่อเนื้อง ย่อมหมายถึงการเพาะแหล่งพลังงานให้กับร่างกายอย่างสมบูรณ์และสารอาหารบางประเภทแม้จะใช้เพียงส่วนน้อยแต่มีผลและจำเป็นต่อกระบวนการสร้างพลังงาน เช่น วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลต่อกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆและสำคัญที่สุดปริมาณของสารอาหารที่บริโภคจะต้องเป็นสัดส่วนกับปริมาณของการออกกำลังกายและน้ำหนักของบุคคล ตัวอย่างเช่น นักวิ่งมาราธอนมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานถึง 5000 แคลอรีตอวัน เพื่อสร้างพลังงานในระยะการฝึก แต่ผู้ที่ออกกำลังกายเพียงพอเพื่อความสมบูรณ์ของสุขภาพก็จะมีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารให้มีจำนวนแคลอรีต่อวันลดลงตามส่วน ดังนั้นการบริโภคอาหารเพื่อการออกกำลังกายหรือการเล่นมวยตู้จึงขึ้นอยู่กับสภาพความแตกต่างของบุคคล

คุณค่าและความจำเป็นของสารอาหารซึ่งเป็นตัวสร้างพลังงานนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับ การใช้พลังงานของคนเราในวัยที่กำลังเจริญเติบโต สารอาหารที่จำเป็นจะเป็นสารอาหารพวกโปรตีนซึ่งนักมวยตู้จำเป็นต้องใช้อย่างมาก เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง