คาสิโนออนไลน์แข่งม้า

ประวัติกีฬาแข่งม้า ของไทย

ประวัติกีฬาแข่งม้า ของไทย

ประวัติกีฬาแข่งม้า ในอดีตก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกีฬาแข่งม้า  ม้าเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เพราะในสมัยก่อนไม่มียานพาหนะที่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน  มนุษย์ในยุคนั้นจึงใช้ม้าในการขนส่ง ,การเดินทาง หรือแม้กระทั่งใช้ในการรบ  เมื่อเวลาผ่านพ้นมากีฬาแข่งม้าจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นเกมกีฬาที่นิยมเล่นอย่างมากของชาวตะวันตก https://saguijo.com/

กีฬาแข่งม้าในประเทศไทย มีต้นกำเนิดมาจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งในเวลานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปประพาสที่ยุโรปและทรงทอดพระเนตรการแข่งม้าในครานั้นเอง  พระองค์จึงได้มีการริเริ่มให้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้าขึ้นครั้งแรกที่บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้น เมื่อการแข่งม้าเริ่มได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น พระองค์จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดสร้างสนามแข่งม้าขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย คือ ราชกรีฑาสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน จึงทำให้ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกสนามแข่งม้าแห่งนี้ว่า สนามฝรั่ง  หลังจากนั้น ในสมัยของรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงได้จัดสร้างสนามแข่งม้าขึ้นมาเป็นแห่งที่ 2 คือ ราชตฤณมัยสมาคม หรือนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สนามไทย  โดยมีการจัดการแข่งขันทุกๆสัปดาห์สลับกันไปมาระหว่าง 2 สนามในวันอาทิตย์ หรือเลื่อนมาแข่งวันเสาร์แทน หากวันอาทิตย์นั้นๆตรงกับวันสำคัญทางศาสนา

จากนั้นการพนันม้าแข่งจึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย  โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการเสียภาษีอากร ,ควบคุมกฎกติกาและจัดระเบียบการแข่งขันให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งกีฬาแข่งม้าในสมัยนั้นถือว่าเป็นการเสี่ยงโชครูปแบบหนึ่ง http://nfly.info