มวยตู้มวยไทยออนไลน์

นักมวยตู้ คุมน้ำหนักด้วยการกินผัก

การเป็นนักมวยตู้  กินมังสวิรัติที่ รู้จักการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมพบว่าจะได้สารอาหาร เพียงกับความต้องการของร่างกาย ยกเว้นสารอาหารบางตัวที่พบมากในสัตว์ เช่น เหล็ก ถ้าสารอาหารเหล็กที่ได้มาจากสัตว์จะดูดซึมได้ดีกว่าที่ได้มาจากพืช อย่างไรก็ดี การที่มังสวิรัติ บริโภคผักและผลไม้จำนวนมากจึงได้รับวิตามินซีสูงซึ่งจะช่วยในการดูดซึมเหล็กที่ได้จากพืช ด้วย สารอาหารอย่างอื่นพบว่าขาดในอาหารมังสวิรัติก็คือวิตามินบี จึงจำเป็นที่จะต้องได้ รับการเสริมวิตามินบี 12 หรือได้จากการบริโภคถั่วที่หมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้มีการสร้าง วิตามินบี 12 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นชัดถึงความแตกต่าง ของการบริโภคอาหาร มังสวิรัติกับการบริโภคอาหารปกติที่มีต่อสมรรถภาพนักมวยตู้ อย่างไรก็ตีการหันมาบริโภค อาหารมังสวิรัติจะช่วยในการลดปริมาณไขมัน และคอเลสเตอรอลในอาหารได้

นักมวยตู้ จำเป็นต้องมีการควบคุม นำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะแข่งขัน ซึ่งมักจะได้ยินข่าวเสมอว่านักมวยจำเป็นต้องลดนำหนัก กระหันหันก่อนวันขึ้นชก เพื่อให้นำหนักอยู่ในพิกัดที่ต้องการ โดยปกติการลดนำหนักอย่าง รวดเร็วนั้นทำได้โดยการขับน้ำออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาขับปัสสาวะ อบไอน้ำ หรือการออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อขับเหงื่อมีผลเสียต่อสมรรถภาพทางกายของนักมวยตู้ ทำให้ความสามารถในการเล่นมวยตู้ ที่ถึงแม้จะมีการฝึกมาอย่างดีแล้วนั้นทำได้ไม่เต็มที่จริง ๆแล้วใช่ว่านักมวยที่ลดนำหนักก่อนแข่งขันจะต้องแพ้เสมอไป แต่โอกาสที่จะลดสมรรถภาพทาง กายในการแข่งขันนั้นจะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ลดน้ำหนัก จึงไม่ควรลดน้ำหนักโดยกระทันหัน วิธีแก้ไขก็คือต้องควบคุมน้ำหนักให้ได้ตามพิกัดเป็นเวลานานพอสมควรก่อนการ แข่งขัน