เทคนิคการบำรุงไก่ชนไก่ชนออนไลน์

การดูแลไก่ก่อนออกชน

ซุ้มไก่แต่ละที่จะมีการเลี้ยงออกชน ซึ่งจะมีวิธีการเลี้ยงแตกต่างกันออกไป แต่ทุกซุ้มนั้นต่างมีเป้าหมายหลักเหมือนกันนั่นก็คือ เพื่อเป็นการฝึกฝนไก่ชนที่เราเลี้ยงไว้ให้สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง สุขภาพดี โดยการเลี้ยงไก่ก่อนออกชนมีเทคนิคหลักๆอยู่ 2 วิธี

1.เทคนิคในการเลือกสถานที่

สถานที่ที่เตรียมไว้เลี้ยงไก่ก่อนออกชนต้องมีสถานที่ให้พร้อม มีพื้นที่มากพอให้ไก่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งการที่ไก่ได้เคลื่อนไหวร่างกายจะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ควรมีพื้นที่อย่างต่ำ 2*4 เมตร นอกจากจะมีพื้นที่ให้ไก่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ควรจะมีคอน เพื่อให้ไก่ได้บินมาเกาะซึ่งก็เป็นการออกกำลังกายอีกวิธีด้วยภาชนะสำหรับใส่อาหารให้ไก่ควรรักษาความสะอาดด้วย อย่าปล่อยให้สกปรก และหมั่นตรวจดูอาหารและน้ำเป็นประจำอย่าปล่อยให้หมด รวมทั้งเล้าปล่อย ควรมีแสงแดดรำไรเข้ามาและมีอากาศปลอดโปร่งสามารถถ่ายเทได้ดี

 

2.เทคนิคการออกกำลังกายไก่

การออกกำลังกายให้ไก่ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไป

-ไก่พม่า

การออกกำลังกายของไก่พม่า จำเป็นที่จะต้องมีมุ้งกั้น เนื่องจากไก่พม่ามีลีลาชั้นเชิงมากมาย นอกจากนี้ ต้องพันเดือยไก่ให้ดี เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เดือยหักหรือโค่นได้ ก่อนไก่เตะมุ้งไม่ควรกาดน้ำไก่ เพราะจะทำให้ไก่หอบ หรือไม่ก็เหนื่อยช้า ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของไก่

 

-ไก่ไทยและไก่ลูกผสม

การออกกำลังกายไก่ไทยหรือไก่ลูกผสมที่มีลักษณะเป็นไก่บุกคู่ต่อสู้ เราจะใช้การออกกำลังกายแบบการปล้ำนวมโดยการสวมปาก ไม่ให้มีการจิกกันโดยจะเน้นการเอากำลังเป็นหลัก