ข่าวฟุตบอล

วางแผนการฝึกฟุตบอลในช่วงก่อนลงสนาม

การฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภทเพื่อให้มีขีดความสามารถสูงสุดได้ต้องมีการฝึกซ้อมที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการเล่นฟุตบอล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยทั่วไปทั้งการฝึกของทักษะและเทคนิคของโปรแกรมการฝึกแต่ละปีนั้น ต้องอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน โค้ชที่ดีจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อหาช่องทางที่จะกระตุ้นให้ได้รับการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10-11 เดือนต่อหนึ่งปีฤดูการแข่งขัน  แต่ละคนจะต้องทำการฝึกซ้อมอย่าง น้อย 5 วันต่อ 1 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของความเข้มแข็งและความทนทานให้กับตัวนักบอล

ระยะที่ 1 ในการแข่งขันฟุตบอล ที่อมริกาเขาเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะหยุดการแข่งขัน ซึ่งจะเน้นให้เห็นว่าจะไม่มีการแข่งขันเลยในระยะนี้ แต่มีบางกลุ่มเรียกระยะ นี้ว่าระยะต้นฤถูการฝึกซ้อม แต่ว่าแม้จะเรียกชื่อกันอย่างไรก็ตาม ความหมายระยะนี้ก็เพื่อต้องการพัฒนาการในเรื่องต่าง ๆเพื่อสร้างความทนทาน สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไป ความล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว

ความทนทานของร่ายกายนั้นสามารถฝึกได้โดยวิ่งช้า ๆในระยะทางไกล ๆหรือวิ่งไปเรื่อย โดยกำหนดเวลาหรือกำหนดระยะทางในการฝึกซ้อม  ส่วนความแคล่วคล่องว่องไว ความอ่อนตัว อาจจะใช้การบริหารด้วยมือเปล่าหรือท่าทางการออกกำลังกายที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดตัวได้เต็มที่

การวางแผนการฝึกฟุตบอลในช่วงก่อนลงสนาม เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งถ้าหากว่าวางแผนการซ้อมผิดนั้น ก็จะทำให้ผลการแข่งขันตอนลงสนามแย่ไป