มวยไทยออนไลน์

ก่อนขึ้นชก ต้องเสริมด้วยวิตามินและเกลือแร่จริงหรือ

การได้รับอาหารพิเศษก่อนการแข่งขัน นั้นถึงแม้จะได้รับการดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดีมีการฝึกซ้อมที่พร้อม และร่างกายสมสูรณ์เต็มที่ รวมทั้งการฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจมาโดยตลอดก่อนที่เข้าแข่งขัน นัก มวยตู้ ยังมีความเชื่อว่าการได้บอาหารพิเศษก่อนการแข่งขันเพื่อให้เกิดกำลังใจและความมั่นใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความกดดันก่อนการแข่งขันดังกล่าว ทำให้นักมวยตู้  และครูฝึกสังเกตจากพฤติกรรมของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ชนิดนั้น ๆโดยมีปัจจัยร่วมคืออิทธิพลจากการโฆษณามาแนะนำ ให้เอาเป็นแบบอย่างเช่นการ บริโภคไข่ดิบผสมนำหวานเพื่อเพิ่มโปรตีนและพลังงาน การได้รับกลูโคสเพื่อเพิ่มพละกำลัง ก่อนการแข่งขันเป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้ช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานที่ร่างกายจำ เป็นต้องใช้ในการแข่งขันแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาการหลั่งอินชุลน ทำให้กลูโคสที่จำเป็นใน การให้พลังงานถูกนำเช้าสู่เชลล์แทนที่จะนำออกมาใช้ให้พลังงาน

ความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเสริมโปรตีนวิตามินและเกลือแร่หรือการสรรหาอาหารพิเศษที่ว่าบำรุงร่างกายนักมวย  นอกจากจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้ว การเลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารดังกล่าวเป็นประจำอาจทำให้ละเลยอาหารชนิดอื่น ๆทำให้ เกิดโรคขาดอาหาร และมีปัญหาต่อเนื่องถึงการลดสมรรถภาพร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่า ราคาของอาหารเหล่านี้มักจะสูงทำให้เกิดปัญหาในการหามาบริโภคและประการสำคัญถ้านักมวยตู้  มีความเชื่อมั่นในอาหารเสริม การที่ได้ขัยชนะจากการแข่งขันก็ถือว่ามาจากอาหารดัง กล่าวมีผลทำให้ลดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่ฝึกฝนมาอย่างดีและยังสร้างภาพพจน์ของอาหารเหล่านั้นว่าเป็นอาหารวิเศษอีกด้วย